• OZON (O3) – jest to cząsteczka tlenu 3 atomowa. Wiązanie takie jest bardzo nietrwałe i w krótkim czasie od wytworzenia OZON ulega rozpadowi na obojętną cząsteczkę tlenu O2 i bardzo aktywny wolny atom tlenu. Ozon bardzo szybko rozkłada się do aktywnych rodników nadtlenkowych. Rodniki te charakteryzują się bardzo silnymi zdolnościami bakteriobójczymi oraz wirusobójczymi. OZON zapewnia całkowite odkażenie mikrobiologiczne i eliminację jakichkolwiek przykrych zapachów pochodzenia zarówno organicznego jak i nieorganicznego.

  OZON zabija:

  - bakterie (np. tzw. „brudnych rąk”), wirusy (np. grypy ludzkiej, ptasiej, świńskiej), roztocza, zarodniki, pleśnie i wszystkie inne mikroorganizmy.

  OZON niszczy:

  - środki chemiczne powodujące skażenie (np. pochodzące z emisji z paneli, mebli, dywaników, izolacji, farb, lakierów, tworzyw sztucznych itd.). OZON eliminuje:

  - zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego (w tym również zapach dymu tytoniowego, spalenizny, kadaweryny, stęchlizny, pleśni, oraz inne uciążliwe zapachy) niszcząc lotne cząstki, które przenoszą zapachy. OZON nie kryje nieprzyjemnych zapachów, lecz je usuwa.

  Nasza oferta:

  - usługi czystej dezynfekcji – metoda gazowa z użyciem ozonu O3
  - usługi deakaryzacji – zwalczanie roztoczy i innych alergenów w pomieszczeniach
  - usługi dezodoryzacji – likwidacja uciążliwych woni i nieprzyjemnych zapachów
  Podczas zabiegów wykorzystane są generatory ozonu o dużej wydajności.

  Przeprowadzamy zabiegi ozonowania:

  Prywatne domy i mieszkania – usuwanie: zapachów dymu papierosowego i zanieczyszczenia nim wywołane, fenoli, zapachów powstałych podczas gotowania, zapachów pochodzenia zwierzęcego, zapachów stęchlizny (szafy ubraniowe) i pleśni oraz źródła tych zapachów, bakterii i wirusów, roztoczy i innych alergenów, likwidacja środków chemicznych powodujących skażenie po ukończeniu budowy lub remontu, ochrona przed insektami (karaluchy, mole, muchy, komary, gryzki), dezynfekcja lodówek i całych pomieszczeń.

  Zakłady gastronomiczne, żywienia zbiorowego – usuwanie zapachów, dezynfekcja pomieszczeń, lodówek, sprzętu, kanałów wentylacyjnych i klimatyzacji (Legionelloza), żywności i pojemników do żywności, ochrona przed insektami.

  Przetwórstwo rybne – ozonowanie pomieszczeń oraz świeżych ryb eliminuje całkowicie przykry zapach i kilkakrotnie przedłuża ich świeżość.

  Przetwórstwo mięsne – zastosowanie ozonu w pomieszczeniach produkcyjnych przetwórstwa mięsnego, dzięki sterylizacji atmosfery w pomieszczeniu znakomicie poprawia warunki sanitarne, a co za tym idzie surowiec do produkcji, jak i gotowy produkt przebywający w atmosferze z zawartością ozonu odporny jest na zakażenia bakteryjne i wirusowe. Samochodowy transport służący do przewozu mięsa i jego przetworów, poddawany periodycznie ozonowaniu jest kolejnym wyeliminowanym ogniwem umożliwiającym zakażenie towaru. Ozonowanie pomieszczeń rozbioru mięsa, lad chłodniczych oraz sal sprzedaży w sklepach mięsnych, przedłuża świeżość i trwałość mięsa i jego przetworów. Nie bez znaczenia jest utrzymujący się w sklepie świeży zapach pozbawiony typowego odoru psującego się mięsa.

  Zakłady przemysłu zbożowego i młynarskiego – całkowita likwidacja grzybów, pleśni (mykotoksyny), dezynfekcja gazowa produktów i pomieszczeń.

  Pojazdy przeznaczone do przewozu produktów spożywczych – usuwa całkowicie zapachy, oraz dezynfekuje.

  Szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie – zapobiega infekcjom i zakażeniom, usuwa zapachy.

  Hotele, noclegownie, pensjonaty, ośrodki wczasowe – czas sprzątania pokoju i jego przygotowania dla nowego gościa jest skrócony dzięki wykorzystaniu generatora ozonu. Pokój pełen nieświeżego, zanieczyszczonego powietrza można przemienić w świeży pachnący pokój pełen świeżości w mniej niż 20-30 minut, tylko dzięki wykorzystaniu właściwego urządzenia. Umożliwi to przygotowania pomieszczeń w znacznie krótszym czasie. Pokoje będą świeższe przez dłuższy okres czasu, klienci na pewno docenią pokoje wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wykorzystanie generatora ozonu zdezynfekuje również powietrze w pomieszczeniu jak i jego wyposażenie (pościel) ograniczając ryzyko zakażenia bakteryjnego, wirusowego. Dowiedziono, że ozon ogranicza skargi i rezygnacje gości z pokojów spowodowanych skargami na nieprzyjemny zapach w pomieszczeniu. Ozonowanie nie tylko sterylizuje pomieszczenie, ale również całkowicie usuwa pleśń i grzyby. Zastosowanie ozonu do kanałów nawiewnych wentylacji i klimatyzacji powoduje ograniczenie do zera groźby wystąpienia Legionellozy. Jak wiemy najpoważniejszego czynnika zakaźnego w hotelarstwie.

  Ośrodki sportowe, rekreacyjne, gabinety odnowy biologicznej, sauny, solaria, siłownie – zapobieganie chorobom zakaźnym oraz usuwanie przykrych zapachów, likwidacja pleśni i grzybów, dezynfekcja.

  Przedszkola, żłobki, szkoły – dezynfekcja pomieszczeń, sprzętu, zabawek, zapobieganie chorobom zakaźnym oraz usuwanie przykrych zapachów.

  Biura, sale (wykładowe, balowe, sportowe), oraz inne obiekty użyteczności publicznej – dezynfekcja pomieszczeń, sprzętu, klimatyzacji, zapobieganie chorobom zakaźnym oraz usuwanie przykrych zapachów.

  Transport – ozonowanie ciężarówek, autobusów, autokarów, tramwajów, taksówek i innych pojazdów, usuwa całkowicie zapachy z wnętrza, jednocześnie sterylizując układy wentylacyjne i klimatyzacyjne pojazdów.

  Szatnie, magazyny i sklepy z używaną odzieżą – dezynfekcja ubrań, pomieszczeń, zapobieganie chorobom zakaźnym oraz usuwanie przykrych zapachów.

  Hodowla zwierząt – ozonowanie w hodowli zapobiega chorobom zakaźnym oraz usuwa przykre zapachy hodowli.

  Ogrodnictwo – wykorzystanie ozonu w produkcji sadzonek w systemie hydroponicznym i tradycyjnym usuwa zagrożenie zakażenia pleśniami, grzybami i wirusami.

  Szkody po pożarowe – ozonowanie pogorzelisk w celu usunięcia zapachu spalenizny. Skuteczność – 99%.

  Szkody po powodziowe i po zalaniach – ozonowanie niszczy rozwijające się po powodziach i zalaniach pleśnie i grzyby oraz ich plechy i grzybnie.

  Wszędzie tam gdzie jest niezbędne utrzymanie dużego reżimu sanitarnego i mikrobiologicznego.

  Dezynfekcja

  Dezynfekcja czyli odkażanie jest zabiegiem mającym na celu zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych (bakterie, wirusy, riketsje) i ich form przetrwalnikowych, w celu zapobiegania zakażeniu. Zanim rozpoczniemy dezynfekcje musimy zadbać o czystość czyli mycie, czyszczenie (sanityzacja). Dobrze wykonana sanityzacja zmniejsza zużycie środków odkażających.

  Dezynfekcję dzielimy na:

  - zapobiegawczą
  - bieżącą
  - końcową

  Dezynfekcję zapobiegawczą przeprowadza się co pewien okres w zależności od wymogów sanitarno-higienicznych obowiązujących w danym zakładzie. Natomiast dezynfekcje bieżącą wykonuje się w ognisku choroby zakaźnej a końcową po jej wygaśnięciu. Dezynfekcję przeprowadza się w zależności od warunków panujących w obiekcie oraz typu obiektu metodami fizycznymi np. promieniowanie UV, wysoka temperatura, promieniowanie jonizujące i chemicznymi (różnego rodzaju preparaty).

  Dezynfekcja chemiczna W tej bardzo popularnej w naszym kraju metodzie czynnikiem dezynfekującym jest aktywny środek chemiczny. Wyliczenie wszystkich wad dezynfekcji chemicznej zajęłoby zbyt dużo miejsca, a jedyną zaletą jest możliwość natychmiastowego jej zastosowania bez żadnego praktycznie oprzyrządowania.

  Dezynfekcja termiczna Metoda skuteczna, szybka, bezpieczna dla personelu i prosta w obsłudze. Ciepło mokre jest niezawodnym środkiem dezynfekcyjnym nadającym się do dezynfekcji prawie wszystkiego z wyjątkiem żywych tkanek. Do odkażania stosujemy preparaty dezynfekcyjne nowej generacji niszczące wirusy, bakterie i grzyby. Nie powodują one reakcji uczuleniowych, są bezpieczne dla środowiska, nie powodują korozji (zalecane do dezynfekcji środków transportu). Mogą być stosowane w obecności ludzi i zwierząt. Stosujemy również naturalne organiczne eliminatory niepożądanych zapachów (całkowicie nietoksyczne i nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin). Stanowią one mieszaninę powszechnie występujących w środowisku bioelementów, które w sposób enzymatyczny eliminują powstawanie przykrych zapachów towarzyszących gnilnemu rozkładowi wszelkiego rodzaju substancji pochodzenia organicznego.

  Przeprowadzamy zabiegi dezynfekcji:
  • Wody (studnie, wodociągi, baseny, pojazdy przewożące wodę pitną, itp.),
  •     Pomieszczeń (np. po zmarłym),
  •     Obiektów (obory, chlewnie, kurniki, itp.),
  •     Terenów (wystawy, spędy, itp.),
  •     Środków transportu (pojazdy przewożące ludzi, żywność, zwierzęta, pasze, zboże, itp.),
  •     Tereny, obiekty, pomieszczenia po powodziach i zatopieniach,
  •     Zakłady produkcyjne branży spożywczej i przemysłowej,
  •     Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego,
  •     Magazyny zbożowe i młyny,
  •     Szkoły, przedszkola,
  •     Placówki służby zdrowia,
  •     Zakłady gastronomiczne, żywienia zbiorowego,
  •     Hotele i pensjonaty,
  •     Ośrodki sportowe i wczasowe.
  Dezynfekcja środków transportu wewnątrz, bez konieczności zmywania środka.

  Dezynsekcja

  Dezynsekcją nazywamy zwalczanie szkodliwych owadów latających (muchy, osy, szerszenie, komary), biegających (karaczany, prusaki, wszoły, pchły, mrówki) oraz magazynowych (wołki, trojszyki, rozkruszki).

  Dezynsekcje wykonujemy różnymi metodami:

  - chemiczna
  - biologiczna
  - fizyczna
  - mechaniczna
  Dezynsekcja chemiczna przeprowadzana jest różnego rodzaju środkami chemicznymi w zależności od sytuacji. Dezynsekcją jest również wyłapywanie owadów za pomocą lepów wyposażonych w atraktant pokarmowy wabiący określony gatunek owadów. Zwalczanie owadów może odbywać się również za pomocą lamp owadobójczych w którym elementem wabiącym jest światło UV.

  Pamiętajmy jednak, że zabieg chemiczny jest ostatecznością. Prostszym i bezpieczniejszym sposobem jest zapobiegać niż zwalczać owady.

  Tępienie owadów pociąga za sobą konieczność używania trucizn rozpylanych w pomieszczeniach w których na co dzień żyją i pracują ludzie. Odpowiedzialność przy stosowaniu środków chemicznych w tego rodzaju miejscach jest największa, dlatego staramy się dobierać środki i metody walki z zagrożeniem najodpowiedniej do danej sytuacji. Umiejętności i doświadczenie (działamy od 1991r.) pozwalają nam na stosowanie nie tylko metod opryskowych i fumigacyjnych, lecz także w miejscach w których tego typu postępowanie jest niewskazane lub niemożliwe, sposobów bezopryskowych (pułapki, żele, wabiki feromonowe i smakowe, środki płoszące powodujące migrację owadów z miejsc zagrożonych. W mieszkaniach i w pomieszczeniach w których estetyka i uciążliwość zabiegu nie jest dla klienta bez znaczenia, stosujemy bezpieczne, bezwonne, nie plamiące, bezbarwne preparaty. W miejscach w których zastosowanie cieczy jest niemożliwe ze względu na niebezpieczeństwo zwarcia (złącza elektryczne, sprzęt elektroniczny itp.) stosujemy środki pyliste. Tam gdzie zachodzi obawa o zatrucie ludzi i zwierząt w sąsiedztwie lub opuszczenie lokalu przez mieszkańców (pracowników) jest niemożliwe, a sytuacja wymaga użycia silnych preparatów gazowych, stosujemy rewelacyjną metodę zwalczania przy pomocy działających z opóźnieniem mikrokapsułek polimerowych zawierających środek bójczy. Kapsułki przenoszone są przez owady do gniazd gdzie niszczą te insekty, które bezpośrednio nie zetknęły się z substancją bójczą.

  Przeprowadzamy zabiegi dezynsekcji w:
 •   Zakładach produkcyjnych branży spożywczej i przemysłowej,
 •     Zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, 
 •     Fermach drobiu, trzody chlewnej i innych zwierząt hodowlanych, 
 •     Magazynach zbożowych i młynach, 
 •     Zakładach komunalnych i sieci mediów miejskich, 
 •     Spółdzielniach mieszkaniowych, 
 •     Szkołach, przedszkolach, 
 •     Placówkach służby zdrowia, 
 •     Zakładach gastronomicznych, żywienia zbiorowego 
 •     Sklepach, hurtowniach, 
 •     Ośrodkach sportowych i wczasowych, 
 •     Hotelach i pensjonatach, 
 •     Piekarniach i cukierniach, 
 •     Obiektach użyteczności publicznej, 
 •     Terenach zielonych (tępienie komarów, meszek, os, szerszeni, itp.),
 •     Oraz u osób prywatnych.
Deratyzacja

Deratyzacja jest to zespół zabiegów mających na celu zwalczanie gryzoni i zabezpieczenie przed nimi chronionych obiektów. Gryzonie związane z człowiekiem wyrządzają znaczne straty żywności. Codziennie na świecie przybywa około 3,5 mln szczurów, z których każdy zjada dziennie 20 g pożywienia, wydala 20 grudek kału i pozostawia w żywności 16 ml moczu, zanieczyszczając około 30 kg produktu. Sto szczurów spożywa więcej niż tonę suchych produktów w ciągu roku, a 25 szczurów je tyle, ile jeden człowiek. W ciągu roku jedna para myszy domowej pozostawia tam, gdzie żeruje, ponad 10.000 grudek kału i prawie 2 litry moczu. Gryzonie gryzą napotkane przeszkody ostrymi siekaczami, pokrytymi emalią twardą jak stal (5,5 w skali Moh a). Szczur wędrowny gryzie z naciskiem 1.700 kg/cm2 i szybkością 1,5-6 ugryzień na sekundę. Gryzonie uszkadzają więc konstrukcje i wyposażenie budynków, zabudowań gospodarskich i magazynów. Niszczą warstwę izolacyjną tych pomieszczeń oraz uszkadzają przewody elektryczne i wodociągowe. W wyniku ich działalności powstają pożary pomieszczeń lub przechowywane produkty są zalewane wodą wydostającą się z uszkodzonych przewodów wodociągowych. Gryzonie, a w szczególności szczury, przenoszą ponad 60 groźnych chorób, np. gorączkę szczurzą, leptospirozę (chorobę Weila), salmonellozy, dżumę, włośnicę. W wielu krajach, importowane produkty żywnościowe są badane, czy były produkowane w obecności gryzoni. Produkty są zwracane eksporterom, jeśli stwierdzi się np. trzy włoski z sierści szczura w 100 g czekolady, albo jeden włos szczura w 50 g mąki pszennej.

Nasza Firma DDD stosuje integrowane metody zwalczania gryzoni (IPM), łącząc w sposób skoordynowany istniejące środki i sposoby niszczenia szkodników w logiczną układankę. Zapobiegamy przedostaniu się gryzoni do pomieszczeń zakładu, aby w nich nie znalazły kryjówek i miejsc do rozrodu. Na terenie zakładu używamy tylko te rodentycydy, które są bezpieczne i zarejestrowane. Stosujemy antykoagulanty drugiej generacji, najnowocześniejsze środki gryzoniobójcze działające z opóźnieniem dzięki czemu szkodniki nie nabywają nieufności do trucizny. Preparaty te posiadają właściwości wabiące, powlekane są substancjami wodoodpornymi. Zawierają środki mumifikujące niwelujące przykry zapach działając wysuszająco na padłe gryzonie. W swoim składzie zawierają również bitrex lub gormax substancje o wyjątkowo gorzkim smaku zabezpieczającym przed przypadkowym spożyciem przez człowieka, a nie wyczuwanym jako przykry przez gryzonie. Człowieka chroni również możliwość zastosowania odtrutki (witamina K1). W miejscach w których zastosowanie trutki jest niemożliwe, zastępujemy ją pułapkami i żywołapkami.Monitorujemy aktywność gryzoni przy każdorazowym sprawdzaniu karmników deratyzacyjnych, notując dane w odpowiednich dokumentach. Nasi pracownicy przeprowadzają deratyzację w sposób bezpieczny dla personelu zakładu i gwarantują, że produkty lub opakowania nigdy nie zostaną zanieczyszczone stosowanymi rodentycydami, co jest wymogiem systemu HACCP. Zwalczanie gryzoni jest regulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach. Ustawa ta nakłada na właścicieli posesji obowiązek stałej walki z gryzoniami. Zwalczanie gryzoni jest więc obowiązkowe. Należy pamiętać, że łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać występowaniu gryzoni niż je zwalczać.

Przeprowadzamy zabiegi deratyzacji w:
 • Zakładach produkcyjnych branży spożywczej i przemysłowej,
 •     Zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, 
 •     Fermach drobiu, trzody chlewnej i innych zwierząt hodowlanych, 
 •     Magazynach zbożowych i młynach, 
 •     Zakładach komunalnych i sieci mediów miejskich, 
 •     Spółdzielniach mieszkaniowych, 
 •     Szkołach, przedszkolach, 
 •     Placówkach służby zdrowia, 
 •     Zakładach gastronomicznych, żywienia zbiorowego 
 •     Sklepach, hurtowniach, 
 •     Ośrodkach sportowych i wczasowych, 
 •     Hotelach i pensjonatach, 
 •     Piekarniach i cukierniach, 
 •     Obiektach użyteczności publicznej, 
 •     Terenach zielonych,
 •     Oraz u osób prywatnych.
Fumigacja

Nawet dzisiaj światowa produkcja żywności ponosi poważne straty spowodowane porażeniem szkodnikami w pożniwnym transporcie i magazynowaniu. Fumigacja, ochrona zbiorów oraz obserwacja porażenia (pest control) są wysoce wyspecjalizowanymi dziedzinami. Wraz z naszym bezcennym doświadczeniem na tym polu możemy wam doradzić najlepsze dostępne techniki. Nasze operacje przeprowadzamy zgodnie z najsurowszymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami, a także w zgodzie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa i jakości. Usługi te obejmują między innymi: fumigację towarów, produktów rolnych, fumigację gryzoni w pomieszczeniach, fumigację kwarantannową kontenerów, fumigację drewna i palet, fumigację terenów od kretów, nornic, pędraków. Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie fumigacji pozwala nam dokonywać zabiegów zgodnie ze wszelkimi zasadami szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno dla zdrowia i życia ludzi przebywających w sąsiedztwie fumigowanych obiektów jak i dla przechowywanych w nich produktów.

Do fumigacji stosujemy:
Fosforowodór (PH3).

W magazynach i spichrzach, w których przechowuje się ziarno zbóż oraz produkty jego przemiału, występuje wiele szkodników, głównie owadów i roztoczy, które doskonale przystosowały się do warunków pomieszczeń zamkniętych i mogą w ciągu stosunkowo krótkiego czasu całkowicie zniszczyć przechowywane produkty. Szkodniki magazynowe są bardzo płodne. Jedna para wołków po sześciu pokoleniach może wytworzyć 8.168.200 osobników, z których każdy zjada dziennie około 0.5 mg ziarna. Chrząszcze wołka zbożowego żyją przeciętnie 150 dni, a więc w ciągu swego życia osobniki potomne mogą zjeść ponad 600 kg ziarna zbóż!

Szkodniki zjadają produkty magazynowe, ale straty nie ograniczają się tylko do tego. Produkty ulegają zanieczyszczaniu wylinkami, trupami i kałem owadów i roztoczy. Szkodniki powodują również zawilgocenie i zagrzewanie się produktów, wskutek czego pogarszają się warunki ich składowania. Przechowywane produkty infekowane są mikroorganizmami przenoszonymi na ciele szkodników i występującymi w ich kale. W wyniku rozwoju bakterii i grzybów pleśniowych w produktach zaatakowanych przez szkodniki następują poważne zmiany organoleptyczne, takie jak gorzknienie, jełczenie, kwaśnienie. Produkty zmieniają barwę. Rozkruszki mogą wprowadzać do produktów wydzieliny swoich gruczołów łojowych, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt domowych. Wołek zbożowy, trojszyki czy kapturnik zbożowiec rozpoczynają żerowanie w ziarnie od części zarodkowej, co powoduje znaczne obniżenie zdolności kiełkowania ziarna siewnego.

Ocenia się, że straty przechowywanych produktów rolniczych w skali światowej powodowane tylko przez szkodniki magazynowe wynoszą około 10%. Stanowi to ilość żywności, wystarczającą do wyżywienia przynajmniej 300 mln ludzi. W Niemczech tylko wołek zbożowy niszczy corocznie 2% przechowywanych zbóż, a w Polsce około 5%.

Szkody ponoszone w okresie długotrwałego magazynowania produktów rolniczych są olbrzymie, należy więc systematycznie zwalczać szkodniki magazynowe i nie dopuścić do opanowania przez nie magazynów i spichrzy. Przechowywane ziarno zbóż należy chronić przed szkodnikami różnymi metodami, z których najważniejszą jest stosowanie środków ochrony roślin emitujących gazy (GE). W metodzie tej produkty zaatakowane przez szkodniki poddaje się gazowaniu, czyli fumigacji. Fumigacja jest bardzo skuteczną metodą zwalczania szkodników i patogenów w produktach przechowywanych w pomieszczeniach magazynowych i na statkach. Niestety, spośród fumigantów stosowanych w XX wieku pozostał tylko jeden gaz: fosforowodór. jest to gaz, który dociera do produktów tam, gdzie nie wnikają środki ochrony roślin w innej formie użytkowej. Niszczy szkodniki szybko i skutecznie, ale ich stosowanie jest ograniczane z obawy o skutki uboczne.

Preparatami generującymi fosforowodór są np. QuickPhos Pellets 56 GE (pigułki) i QuickPhos Tablets 56 GE (tabletki).

Pigułki i tabletki QuickPhos zawierają 56% fosforku glinu, który w reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu wydziela fosforowodór, PH3, bardzo silnie toksyczny gaz. Jedna pigułka o masie 0,6 g wydziela 0,2 fosforowodoru, a tabletka o masie 3 g daje 1 g fosforowodoru. Gaz ten jest związkiem o małym ciężarze cząsteczkowym i niskiej temperaturze wrzenia. Gwałtownie dyfunduje w powietrzu i charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami przenikania przez różne produkty. Wnika głęboko w przechowywane produkty, nawet na głębokość 15 m do szczelnie opakowanych towarów. Znalazł więc szerokie zastosowanie w ochronie produktów przed różnymi szkodnikami.

Fosforowodór wydzielany przez pigułki i tabletki QuickPhos niszczy jaja, larwy, poczwarki i osobniki dorosłe wszystkich szkodników magazynowych, w tym rozkruszków, wołków, trojszyków, strąkowców, kapturnika zbożowca, świdrzyka cygarowca, spichrzela surynamskiego, mącznika młynarka, mklików, omacnicy spichrzanki i mola ziarniaka. Zabija też szczury i myszy, jeśli występują w gazowanych pomieszczeniach. Pigułki i tabletki QuickPhos są stosowane do dezynsekcji zbóż (pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto, owies, sorgo, proso, kukurydza) i przetworów zbożowo-młynarskich, artykułów spożywczych (suszone owoce i warzywa), pasz i surowców paszowych (np. makuchy, śruta), surowców wysokobiałkowych i wysokotłuszczowych (nasiona rzepaku i lnu, fasola, groch, słonecznik), materiału siewnego oraz używek (tytoń, kawa, pieprz, kakao) przetrzymywanych w magazynach i przechowalniach, w komorach elewatorów, w silosach, na barkach i w ładowniach statków.

Czas ekspozycji szkodników na fosforowodór wydzielany przez QuickPhos zależy najczęściej od temperatury, wilgotności i formulacji preparatu. Czas zabiegu nie powinien być skracany poprzez zastosowanie wyższych stężeń niż zalecane, gdyż wyższe dawki fosforowodoru mogą działać narkotycznie, a tym samym obniżać śmiertelność owadów i roztoczy. Nie należy gazować przechowywanych produktów i pomieszczeń magazynowych, jeśli temperatura jest niższa niż 5oC, a wilgotność względna powietrza nie przekracza 25%.

Stosowanie tylko fosforowodoru w ochronie produktów przed szkodnikami magazynowymi sprawia, że wykształcają się rasy szkodników odporne na ten fumigant. Aby opóźnić powstawanie ras szkodników odpornych na fosforowodór należy pigułki i tabletki QuickPhos stosować w pomieszczeniach zamkniętych zapewniających wysoką gazoszczelność, w których wymagane stężenie gazu utrzymywane jest co najmniej przez 5 dni. W nieszczelnych magazynach, przechowalniach i składowiskach należy produkty gazować tylko pod gazoszczelnym przykryciem.

Pigułki i tabletki QuickPhos są środkami ochrony roślin zaliczanymi do I klasy toksyczności, gdyż wydzielają fosforowodór, który jest związkiem niezwykle toksycznym dla wszystkich zwierząt i człowieka. Należy unikać kontaktu nawet z najmniejszymi dawkami fumigantu. Stężenie 2,8 mg fosforowodoru w 1 l powietrza (tj. około 2000 ppm) jest zabójcze dla człowieka w bardzo krótkim czasie. Stężeniem progowym jest 0,3 ppm w ciągu 40-godzinnego tygodnia pracy. Należy też pamiętać, że fosforowodór jest gazem palnym i w stężeniu >1.79% objętości w powietrzu jest wybuchowy. Zabiegi z użyciem produktów wydzielających niebezpieczny fosforowodór powinny przeprowadzać tylko odpowiednio przeszkolone ekipy zakładów zwalczania szkodników żywności. Pigułki i tabletki QuickPhos powinny być rozmieszczane ściśle według obowiązującej szczegółowej instrukcji stosowania.

Monitoring szkodników i ochrona Zakładów przed nimi.

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa produkujące żywność jak również zajmujące się obrotem żywności muszą ją chronić przed zanieczyszczeniami fizycznymi, chemicznymi i mikrobiologicznymi. Przedsiębiorstwa te mają obowiązek wdrażać w swoich zakładach systemy zarządzania jakością, zgodnie z zasadami zawartymi w Codex Alimentarius. Ochrona obejmuje wszystkie etapy wytwarzania, przetwarzania oraz obrotu żywności, czyli od producenta do konsumenta. Działanie te winny być zapoczątkowane stworzeniem programu, a następnie systemu zwalczania szkodników. Należy je traktować jako ważny etap drogi do uzyskiwania certyfikatów standardów zarządzania jakością. Szkodnikiem jest każde zwierze, które przebywa na terenie zakładu produkcyjnego, logistycznego czy handlowego, bez naszej zgody - tak ogólnie można zdefiniować pojęcie szkodnika. Opanowanie zagrożeń związanych z występowaniem szkodników uzyskamy poprzez stworzenie Systemu Kontroli Szkodników, odpowiednie zastosowanie akcji rutynowych i prewencyjnych, a także stałe monitorowanie ich obecności.

Wdrożenie systemu polega na:
 • przeprowadzeniu wstępnej inspekcji w zakładzie - obejmuje ona teren około zakładowy, wszystkie pomieszczenia, urządzenia, surowce, produkty końcowe itp. Celem inspekcji jest określenie poziomu higieny, stopnia zagrożenia ze strony szkodników, poziomu ich aktywności oraz wskazanie czynników sprzyjających ich aktywności. Pozwala ona oszacować rodzaj i ilość urządzeń oraz czynności niezbędne do właściwego zabezpieczenia zakładu, 
 • zabezpieczeniu zakładu - wyeliminowaniu maksymalnej ilości szkodników znajdujących się w danym obiekcie oraz instalacji niezbędnych urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników, 
 • przeszkoleniu pracowników z zakresu prawidłowego zabezpieczania zakładu przed szkodnikami, zastosowanych urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników, 
 • oznaczeniu, ponumerowaniu i naniesieniu na plany zakładu wszystkich urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników, 
 • określeniu działań prewencyjnych i interwencyjnych mających na celu niedopuszczenie do migracji szkodników na teren zakładu oraz stworzenie środowiska na terenie zewnętrznym i w budynkach uniemożliwiającego bytowanie szkodników. 
 • Po przygotowaniu procedury zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami, zawierającej: opis urządzeń, opis wszystkich wykonywanych działań, karty charakterystyk, pozwolenia i atesty stosowanych preparatów oraz wszystkich urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników, obsługa systemu polega na przeprowadzaniu, co 1-4 tygodnie:
 • inspekcji wykonywanych przez inspektora firmy DDD, w których zwracana jest uwaga na utrzymywanie higieny, braki budowlane, właściwe przechowywanie surowców, produktów i odpadków, określenie rodzaju, gatunku oraz miejsca występowania szkodnika, 
 • kontroli urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników: 
 • sprawdzenie stacji deratyzacyjnych - wymiana trutki na nową, usunięcie odchodów wewnątrz stacji, 
 • sprawdzenie pułapek żywołownych - zabranie martwych gryzoni do utylizacji, czyszczenie, 
 • sprawdzenie i wymiana na nowe pułapek feromonowych, 
 • sprawdzenie i wymiana na nowe detektorów owadów na karaczany, 
 • sprawdzenie lamp owadobójczych oraz wymiana lepów, 
 • prowadzeniu stosownej dokumentacji - wszystkie zebrane informacje tj.: aktualny poziom aktywności, gatunek oraz miejsce występowania szkodnika; podejmowane działania interwencyjne, nazwa, ilość i miejsce zastosowania preparatu; zalecenia wykonania dodatkowych czynności - odnotowywane są w dokumentacji (raporty z wszelkich wykonywanych działań, listy kontrolne, tabele, plany zakładu itp.), 
 • przeprowadzaniu zabiegów interwencyjnych: dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja.
Nasza Firma opracowuje Programy Profilaktyki i Zwalczania Szkodników i wdraża je według odpowiednich zasad, a następnie prowadzi okresowy monitoring występowania szkodników, zgodnie z wymogami wymienionych systemów zarządzania jakością. Prowadzenie monitoringu, dokumentacji i określanie działań korygujących według opracowanych procedur wymaga dużego doświadczenia zawodowego oraz stałego dostępu do najnowszych informacji z zakresu prawa żywnościowego Unii Europejskiej, biologii szkodników, nowości w zakresie preparatów chemicznych i biotechnologicznych oraz nowych technologii w profilaktyce i zwalczaniu szkodników.  Program Zwalczania Szkodników jest ważnym elementem w systemach zarządzania jakością HACCP, GMP i GHP, które gwarantują konsumentom wolną od zanieczyszczeń, a więc bezpieczną żywność.  Oferujemy utrzymanie obiektu w stanie wolnym od szkodników, zgodnie z normami i zasadami postępowania określonymi w Codex Alimentarius oraz systemach zarządzania jakością ISO, HACCP, GMP, GHP. 

Monitoring i zwalczanie szkodników prowadzimy:
 •     Zakładach produkcyjnych branży spożywczej i przemysłowej,
 •     Zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, 
 •     Fermach drobiu, trzody chlewnej i innych zwierząt hodowlanych, 
 •     Magazynach zbożowych i młynach, 
 •     Szkołach, przedszkolach, 
 •     Placówkach służby zdrowia, 
 •     Zakładach gastronomicznych, żywienia zbiorowego 
 •     Sklepach, hurtowniach, 
 •     Ośrodkach sportowych i wczasowych, 
 •     Hotelach i pensjonatach, 
 •     Piekarniach i cukierniach.